Dresscode Music Agency

Jan Kyncl

Saxofonista Jan Kyncl je představitelem mladé jazzové generace. Studoval na Konzervatoři a VOŠ J. Ježka, absolvoval stáž na Hochschule fὔr Musik und Theater v Lipsku a momentálně dokončuje studia na pražské Akademii múzických umění. Během svých studií měl možnost setkat se s vynikajícími pedagogy (Johannes Enders, Richie Beirach, David Dorůžka aj.) a jejich metody následně využívá ve vlastní pedagogické praxi. Působí jako externí pedagog (saxofon a klarinet) při International School of Music and Fine Arts v Praze a zároveň se věnuje soukromé výuce. Má zkušenosti jak s výukou začátečníků, u nichž se soustředí zejména na základní technické aspekty hry a vytvoření pozitivního a spontánního vztahu k hudbě jako takové, tak s prací s pokročilými studenty všech věkových skupin. K nim se vždy snaží přistupovat individuálně a konkrétní učební plán tvoří s ohledem na přání a představy toho kterého studenta. Kromě techniky hry na saxofon a klarinet vyučuje také jazzovou harmonii a improvizaci, a to od základů až po složitější moderní přístupy. Coby aktivní muzikant působí Jan Kyncl v řadě menších těles (Evidence Quintet, Tembryo, Ylativ Algo Quintet) i větších ansámblů (Big Band Theory, Andy Schofield Big Band, EBU Big Band).